Entegre Yönetim Sistemleri

Yönetimi, çalışanları ve çözüm ortaklarından aldığı güç ile SAY, en iyi çözümleri uygulayarak ürün ve hizmetlerde kalitenin standartlaşması sağlıyor.

Müşteri odaklı, etkili ve zamanında hizmet vermek,

Sıfır kaza hedefimize ulaşmak,

İnsanlara ve çevreye saygılı olmak,

Çevre dostu olan girdileri ve doğal kaynakları etkin bir şekilde yönetmek. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırmak,

Sağlık, güvenlik, emniyet ve çevre uygulamalarında yerel ve uluslararası yasaları gözetmek,

Kalite standartlarımızı geliştirmek için tüm İSEÇ kural ve standartlarını tavizsiz hayata geçirmek,

Tüm çalışanlarımız ve çözüm ortaklarımıza gerekli eğitimleri vermek,

Say’ın sürdürülebilir büyümesini olanaklı kılıyor.