İSEÇ Uygulamaları

2007 yılında kalite politikamıza entegre edilen “İş Güvenliği, Sağlık, Emniyet ve Çevre” Yönetim Sistemini; organizasyonumuzun her aşamasında benimsendiği bir kültür haline getirdik.

 

Bu doğrultuda aldığımız aksiyonlar ve uygulamalar;

 • Kurduğumuz Entegre Yönetim Sistemi’nin, ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000 standartlarına uygunluğu için denetlendik ve belgelendirildik. 

 • Fabrika Direktörü, İSEÇ Yöneticisi, İnsan Kaynakları Yöneticisi, Saha Operasyonları Yöneticisi, Üretim Yöneticisi, Şirket Doktoru, Üretim Sorumlusu, Bakım Sorumlusu, İşçi temsilcisinden oluşan kurulumuzun etkinliğini arttırdık.

 • Riskler, kazalar, alınacak tedbirlerle ilgili karar alarak, uygulanmasını sağladık.

 • Çalışanlarımıza ‘Yangın’ eğitimi aldırıp, “Acil Durum Ekipleri”ni oluşturduk. 

 • Montaj ekipleri ve sık araç kullanan personele “Güvenli Sürüş Teknikleri” eğitimini aldırdık. 

 • Çalışanlarımıza ‘İlk yardım’ eğitimi aldırdık. İlk Yardım Ekiplerini oluşturduk. 

 • Montaj ekiplerimize de “Temel İlk Yardım Eğitimi” aldırdık. 

 • Şirket içi etkin ve teknolojik takip sistemiyle, fabrikada oluşabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri sürekli gözlemliyor.

 • Ağır kaldırma-taşıma riskleri ile ilgili çalışanlarımızı bilinçlendirdik. 

 • Kaldırma ekipmanlarının, paratonerlerin, yangın söndürücülerin, elektrik panolarının periyodik bakım ve ölçümlerini ilgili kuruluşlara yaptırmaya devam ediyoruz.

 • Kazalar, ufak yaralanmayla sonuçlanabilecek olaylarda, emniyetsiz durum/hareketlerin analiz edilebilmesi, tedbirlerin alınması ve çalışanların bilinçlendirilmesi amacıyla yüz yüze görüşmeler yaptık, yapmaktayız. Kaza verilerinden istatistikler oluşturulup, değerlendirmekteyiz.

 • Tüm çalışanlarımızın periyodik olarak sağlık kontrolleri ve testlerini yaptırmaktayız.

 • Fabrika içi ölçüm (Gürültü-titreşim-ısı-aydınlatma-havalandırma-nem-VOC-atık yağ-kullanım&içme suları) ve analizleri periyodik olarak lisanslı laboratuvarlara yaptırmaktayız.

 • Atıklarımızı sınıflandırarak, lisanslı taşıyıcı firmalar ile lisanslı geri dönüşüm firmalarına göndermekteyiz.

 • Tehlikeli atıklarımızı, Çevre ve Orman Bakanlığına beyan etmekteyiz.

 • Firmamızda yeni çalışmaya başlayanlara, oryantasyon eğitimi kapsamında İSEÇ eğitimi de vermekteyiz.  Tüm çalışanlarımızı yeterlilik testlerinden geçirmekteyiz.

 • Bize İSEÇ konusunda önderlik eden bazı müşterilerimizin her yıl gerçekleştirdiği İSEÇ denetimlerinden başarıyla geçerek, onların “Akredite müteahhiti” olmayı sürdürmekteyiz.

 • Müşterilerimiz tarafından ödüle layık görülen İSEÇ performansımızı sürdürmek için kesintisiz çalışmaktayız??

 • Müşterilerimizin beğendiği ve diğer müteahhitlerine örnek teşkil etmesini istediği İSEÇ uygulamalarımızı paylaşıyoruz.

 • SEÇ Yöneticisi tarafından tüm SAY Reklam çalışanlarına ve taşeronlarına, “Temel SEÇ” Eğitiminin verilerek, tehlikeler-riskler-kaza istatistikleri alınması gereken önlemler paylaşmakta ve eğitimleri periyodik olarak tekrarlanmaktayız.

 • Çalışanlarımız ve taşeronlarımızla farklı İSEÇ konularıyla ilgili emniyet toplantıları yapmaktayız.

 • Müşterilerimizin çalışma ve izin sistemlerini montaj çalışanlarımıza aktarmaktayız.

 • Firmamız bünyesinde 2002 yılında MEB izni ile Çıraklık Okulu açılmıştır. Reklam Tabelacılığı ve Ağaç İşleri meslek alanlarında faaliyet gösteren çıraklık okulu öğrencilerimize İSEÇ eğitimleri vermekteyiz.

 • Montaj ekiplerimize ve taşeron firmalarımızın çalışanlarına “Akaryakıt İstasyonlarında Emniyetli Çalışma” eğitimi kapsamında, çalışma izin sistemleri ve hayat kurtaran kuralları içeren eğitim yapmaktayız.

 • Çalışanlarımıza periyodik olarak verilen sertifikalı “İlk Yardım” eğitimini devam ettirmekteyiz.